„Bezpieczna i przyjazna szkoła”

„Bezpieczna i przyjazna szkoła”

W tej szkole realizowany jest projekt w ramach
Rządowego programu na lata 2014-2016
„Bezpieczna i przyjazna szkoła”

cyberprzemoc

2017-05-05T11:06:22+00:00