Informacje o wynikach rekrutacji do klas I w roku szkolnym 2019/2020

W budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w Ostrołęce w dniu 29.03.2019r. zostały wywieszone: - Lista Kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych w roku szkolnym 2019/2020 - Lista Kandydatów niezakwalifikowanych do klas pierwszych w roku szkolnym 2019/2020 Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do kl. I w roku szk. 2019/2020 proszeni są o złożenie pisemnego oświadczenia – [...]

Rekrutacja do klas I SP na rok szk. 2019/20 Pliki do pobrania

Rekrutacja do klas I na rok szk. 2019/20 Plik do pobrania: Harmonogram rekrutacji Karta zgłoszenia dziecka do kl.I SP dla_kandydatów zamieszkałych w obwodzie_szkoły Kryteria Wniosek o przyjęcie dziecka do kl.I dla_kandydatów zamieszkałych poza obwodem_szkoły Zarządzenie rekrutacja