Wyniki rekrutacji do klas I w SP nr 3 im. A. Mickiewicza w Ostrołęce

 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020r. § 11b W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art.158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art.158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się [...]

ZMIANA ZASAD REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS I W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

DOKUMENTY DO POBRANIA: Druk Potwierdzenie woli przyjęcia do kl. I Zmiana zasad rekrutacji do przedszkoli oddziałów przedszkolnych i  klas I w szkołach podstawowych, w związku z koronawirusem w PolscE W przedszkolu /szkole zachowane są zaostrzone reguły sanitarne, w związku z tym ulega zmianie dotychczasowy sposób potwierdzania woli. Etap ten odbywać się będzie drogą mailową na adres przedszkola/szkoły [...]

Informacje o wynikach rekrutacji do klas I w roku szkolnym 2019/2020

W budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w Ostrołęce w dniu 29.03.2019r. zostały wywieszone: - Lista Kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych w roku szkolnym 2019/2020 - Lista Kandydatów niezakwalifikowanych do klas pierwszych w roku szkolnym 2019/2020 Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do kl. I w roku szk. 2019/2020 proszeni są o złożenie pisemnego oświadczenia – [...]