Cyberprzemoc – spotkanie z pracownikiem policji z wydziału prewencji p. Bożeną Piersą

Cyberprzemoc – spotkanie z pracownikiem policji z wydziału prewencji p. Bożeną Piersą

19 listopada p. Bożena Piersa, policjantka z wydziału prewencji spotkała się z Gimnazjalistami naszej szkoły w ramach projektu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Rozmawiała na temat bezpiecznego korzystania z I

nternetu, Netykiety obowiązującej w Internecie i konsekwencji stosowania przemocy i cyberprzemocy.

2015-11-19T13:11:20+00:00