DOŻYWIANIE W MARCU

informacja – obiad

WPŁATY NA DOŻYWIANIE ZA MIESIĄC MARZEC 2020r.

Marzec 2020r.

Uczniowie

ZUPY- 24,20 zł

Marzec 2020r.

Dorośli

ZUPY- 48,40 zł

II danie – 63,80 zł

II danie – 127,60 zł

Pełen obiad – 88,00 zł

Pełen obiad – 176,00 zł

INFORMACJA

Wydawanie kart obiadowych na miesiąc marzec 2020r. rozpocznie się od 27.02.2020r (czwartek )

do 04.03.2020r. (środa).

Wpłaty i wydawanie kart obiadowych będą przyjmowane tylko w/w terminie.

Osoby, które nie uiszczą opłaty w terminie nie będą mogły się dożywiać.

2020-02-27T11:25:16+00:00