Informacje o wynikach rekrutacji do klas I w roku szkolnym 2019/2020

W budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w Ostrołęce w dniu 29.03.2019r. zostały wywieszone:
– Lista Kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych w roku szkolnym 2019/2020
– Lista Kandydatów niezakwalifikowanych do klas pierwszych w roku szkolnym 2019/2020
Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do kl. I w roku szk. 2019/2020 proszeni są o złożenie pisemnego oświadczenia – Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w Ostrołęce do dnia 05.04.2019r. do godz. 16.00 do sekretariatu szkoły.

Kandydaci niezakwalifikowani do kl. I przechodzą do następnego etapu rekrutacji uzupełniającej.
W celu kontynuowania rekrutacji prosimy o dołączenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia zaznaczonych kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

2019-03-29T16:31:38+00:00