Konkurs matematyczny „ Z Zuzią w świat figur” – przygotowany przez uczennicę kl. VIIIa – stypendystkę Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka

14 maja 2019roku odbył się Konkurs matematyczny „ Z Zuzią w świat figur” dla uczniów klas III szkoły podstawowej. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych, szczególnie z zakresu geometrii i umożliwienie wykazania się swoimi wiadomościami i umiejętnościami matematycznymi W konkursie wzięło udział 12 uczniów z klas trzecich. Uczestnicy rozwiązywali zestaw ośmiu zadań.

Konkurs przygotowała i przeprowadziła Zuzanna Sikora, uczennica klasy VIIIa  w ramach realizacji: Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka.

Uczennica realizuje w roku szkolnym 2018/2019 projekt pt. „Ciąg Fibonacciego – złoty podział otaczającej nas rzeczywistości”.

WYNIKI KONKURSU

I miejsce : Daria Rzeźnicka i Amelia Długokęcka

II miejsce: Aleksander Grala i Anna Boguniecka

III miejsce: Karolina Piasta i Maria Dzierzgowska

2019-06-07T13:09:25+00:00