Świadectwo szkolne z roku szkolnego 1969/70.

Świadectwo szkolne z roku szkolnego 1969/70.

Mija kolejny rok. Nowe pokolenia zasilają szeregi naszej szkoły, a Ci, którzy już się u nas uczyli przechodzą do kolejnych klas tak jak Jolanta Brzozowska.

2015-04-22T17:31:21+00:00