Świadectwo szkolne z roku szkolnego 1973/74.

Świadectwo szkolne z roku szkolnego 1973/74.

Tym razem to Ryszard Mierzejewski otrzymuje promocję w naszej szkole do klasy drugiej.

2015-04-22T17:34:40+00:00