XI Przegląd Piosenki Anglojęzycznej

20 maja w Szkole Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w Ostrołęce odbyła się XI edycja ,,Przeglądu Piosenki Anglojęzycznej”. W występach solowych wzięło udział 23 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z naszego miasta oraz z Rzekunia. Przegląd odbył się w dwóch kategoriach wiekowych (klas 4-6 sp oraz klas 7-8 i 3 gimnazjum).

Konkurs objęty został honorowym patronatem Prezydenta miasta Ostrołęki Pana Łukasza Kulika. Sponsorami nagród byli:

Prezydent Miasta Ostrołęki Pan Łukasz Kulik,

Prezes Zarządu Ostrołęckiego TBS ps. zoo Pan Grzegorz Głażewski,

Radna Miasta Ostrołęki Pani Ewa Szatanek i Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Pan Marcin Grabowski,

Wójt Gminy Rzekuń Pan Bartosz Podolak,

Rada Rodziców i Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 3 w Ostrołęce p. Pan Marek Wółkowski i Pani Katarzyna Samsel.

W imieniu własnym i uczniów, dziękujemy wszystkim sponsorom nagród oraz Ostrołęckiemu Centrum Kultury za wypożyczenie i obsługę sprzętu nagłaśniającego co umożliwiło przeprowadzenie konkursu na wysokim poziomie. Dziękujemy również Panu Piotrowi Gawrońskiemu, przewodniczącemu JURY, za profesjonalną ocenę występów naszych artystów.

Zwycięzcami w kategorii klas 4-6 byli:

Alicja Kiernozek- I miejsce (SP Rzekuń)

Kalina Luchcińska – II miejsce (STO)

Kornelia Kłak – III (SP nr 3 w Ostrołęce)

Wyróżnienia otrzymali:

Marcelina Madej (SP nr 2)

Gabriela Nisio (STO)

Błażej Szymański (SP Rzekuń)

Rita Majkowska (SP nr 3)

Zwycięzcy w kategorii klas starszych (7-8) i gimnazjum to:

Cichocka Anna – I miejsce (Gimn. Nr 5 )

Magdalena Konarzewska –II miejsce (SP nr 3)

Małgorzata Grzyb – III miejsce (SP Rzekuń)

Wyróżnienia otrzymali:

Stanisław Kubeł (SP nr 3)

Weronika Nol (SP Rzekuń)

Pęza Mateusz (SP nr 3 )

Antonina Krupka (STO)

Konkurs zorganizowały nauczycielki języka angielskiego ze Szkoły Podstawowej nr 3 – p. Nina Załęska, p. Katarzyna Rostkowska i p. Dorota Małaszek.

2019-06-03T07:31:09+00:00