Co warto zobaczyć w Gdyni?

Co warto zobaczyć w Gdyni?

Dar Pomorza trzymasztowy żaglowiec szkolny przez społeczeństwo Pomorza w 1929 roku dla Szkoły Morskiej w Gdyni. Od 1982 roku zacumowany w Gdyni jako statek-muzeum i od tej pory można go zwiedzać, a jednocześnie poznać historie statku, jako wyposażenie, pomieszczeń mieszkalnych praktykantów, załogi stałej oraz komendanta.
Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni to muzeum, które gromadzi eksponaty związane z Marynarką Wojenną Rzeczpospolitej Polskiej i powstało 28 czerwca 1953 roku. 24 lutego 1960 roku częścią instytucji stał się zaadaptowany na muzeum okręt ORP Burza i zły stan techniczny okrętu spowodował, że w maju w 1976 roku ORP „burza” został przeznaczony na złom. W listopadzie 2018 roku z okazji 100-lecia Marynarki Wojennej otwarto nową, multimedialną wystawę stałą.
Kamienna Góra to dzielnica Gdyni, która położona we wschodniej części miasta i graniczy z dzielnicami: Śródmieście oraz Wzgórze Św. Maksymiliana, a od wschodu także z Morzem Bałtyckim. Kamienna Góra położona jest na morenowym wzgórzu i uchodzi za najbardziej luksusową dzielnicę miasta, a jej zabudowę w dużej części stanowią wille znanych artystów i przedsiębiorców.
Muzeum Emigracji w Gdyni to muzeum historyczne, które założone zostało w lutym 2012 roku i udostępnione publiczności 16 maja 2015 roku. Muzeum mieści się w historycznym budynku Dworca Morskiego przy Nabrzeżu Francuskim w gdyńskim porcie, gdzie prowadzi działalność naukowo-badawczą oraz edukacyjną poświęconą dziejom emigracji Polaków na wszystkie kontynenty.    
Centrum Nauki Experyment w Gdyni to edukacyjna instytucja popularyzująca naukę w formie interaktywnych instalacji i pokazów. Stawia sobie za cel łączenie nauki i zabawy oraz prowadzenie działań upowszechniających naukę. Centrum nauki zostało otwarte w 2007 roku i jako jedyna z pierwszych placówek tego typu w Polsce. W 2019 roku Centrum zostało uhonorowane Certyfikatem Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz zgłoszone do ogólnopolskiej nagrody Złoty Certyfikat Polskiej organizacji Turystycznej, który przyznawany był najlepszych nowatorskim obiektom turystycznym w kraju.    
Akwarium Gdyńskie to ogród zoologiczny działający w strukturach Morskiego Instytutu Rybackiego i został wybudowany w 1938 roku. Ogród prezentuje faunę i florę związaną ze środowiskiem wodnym i wodno-lądowym. Przez ponad 30 lat obiekt nosił nazwę Muzeum Oceanograficzne i Akwarium Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni, a w 2003 roku zmieniono nazwę na tę obowiązującą do dziś.          
Dworzec Morski w Gdyni to zabytkowy dworzec z 1933 roku, który znajduję się przy Nabrzeżu Francuskim w bezpośrednim sąsiedztwie kapitanatu portu Gdynia i Pomnika Ludziom Morza. W budynku Dworca mieści się Muzeum Emigracji i jako pierwsze na terenie Polski prezentuje zbiory dotyczące polskiej emigracji. Pomysłodawcą muzeum jest prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, który uroczyście otworzył to miejsce 16 maja 2015 roku.   
Leśny Ogród Botaniczny „Marszewo” to ogród działający na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa Gdańsk przy Ośrodku Edukacji Leśnej w Gdyni. Ogród jest członkiem Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, a koncepcja ogrodu opracowana została na zlecenie Nadleśnictwa Gdańsk przez pracowników naukowych Uniwersytetu Gdańskiego. W placówce realizowana jest edukacja przyrodnicza w oparciu o kolekcje roślinne, ścieżki edukacyjne i wiele innych. Zajęcia dla grup prowadzone są przez cały rok i wymagają wcześniejszej rezerwacji.                                                                                                                                                                       
Bazylika kolegiacka Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Gdyni zwana także bazyliką Morską lub kolegiatą gdyńską i jest jedną z dwóch najstarszych rzymskokatolickich świątyń w Gdyni. Neobarokowy kościół filialny, który należy do parafii NMP Królowej Polski. 25 stycznia 1984 roku kościół został wpisany do rejestru zabytków wraz z cmentarzem przykościelnym i ogrodzeniem. W rejestrze zabytków województwa gdańskiego znajdował się pod nr 896, a obecnie wpisany pod nr 1049. Obecnie kościół ma rangę kolegiaty i jest siedzibą Kapituły Kolegiackiej oraz miejscem wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu. 21 listopada 2018 roku papież Franciszek podniósł kolegiatę do godności bazyliki Mniejszej tym samym nadając tytuł bazyliki morskiej. Uroczystość nadania i publiczne ogłoszenie tej decyzji odbyło się 4 maja 2019 roku.